Terapia po náhlej cievnej mozgovej príhode

Terapia po náhlej cievnej mozgovej príhode

(mobilný pacient)

Je potrebné sa dopredu telefonicky objednať na t.č. 0940631961


Terapia po náhlej cievnej mozgovej príhode je komplexný proces, využívaný na prinavrátenie alebo zlepšenie funkcií postihnutej časti tela. Po náhlej cievnej mozgovej príhode je najdôležitejšie zachovanie alebo znovunadobudnutie samostatnosti. Vďaka správne zvolenej terapií je možné u klienta zachovať jeho vlastnú individualitu a súčasne prispieť k odbremeneniu opatrujúcej osoby. 

Poukážky zakúpené cez e-shop nie je možné predĺžiť.

€45.00