Vyšetrenie detí, juniorov a dospelých  a návrh cielenej gymnastiky

Vyšetrenie detí, juniorov a dospelých a návrh cielenej gymnastiky

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na t.č. 0940631961

(statika, svalová sila, kĺbna hybnosť, pohybové stereotypy, skrátené a oslabené svaly). Vyšetruje sa celkové držanie tela, zakrivenie chrbtice, postoj, sklon panvy, os dolných končatín, svalová sila, kĺbna hybnosť, skrátené alebo oslabené svaly. Výstupom vyšetrenia je ucelená analýza na základe ktorej sa stanovuje terapeutické riešenie, návrh cielenej gymnastiky ktorá je zameraná priamo na úpravu zisteného problému.

€15.00