Konzultácia s fyzioterapeutom

Konzultácia s fyzioterapeutom

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na t.č. 0940631961

Konzultácia s fyzioterapeutom by mala byť prvým krokom na ceste za kvalitným životom bez bolesti. Počas konzultácie fyzioterapeut overí možnosť dedičnosti chorôb, spýta sa Vás na životný štýl, a pod. Počas konzultácie fyzioterapeut odhalí prípadné problémy s držaním tela, či nezdravé návyky. Výstupom je, že fyzioterapeut pomenuje problém, následne navrhne i prípadný liečebný plán.

€15.00